Με το βλέμμα στο αύριο ολοκληρώθηκε το 5ο Greek RawMaterials Community Dialogue

Με το βλέμμα στο αύριο ολοκληρώθηκε το 5ο Greek RawMaterials Community Dialogue

18 Δεκεμβρίου 2020

Η Κυκλική Οικονομία ως εργαλείο που θα βοηθήσει τον κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) να απαντήσει στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και να επιτύχει τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξής του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 5ου Greek RawMaterials Community Dialogue, που διοργάνωσε και φέτος το Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας για τις Πρώτες Ύλες – EIT RawMaterials Hub: Regional Center Greece (RCGREECE) στο πλαίσιο της ετήσιας θεσμοθετημένης συνάντησης της Ελληνικής Κοινότητας των ΟΠΥ.

Η διοργάνωση, παρότι φέτος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και συγκέντρωσε διακεκριμένους Έλληνες και Ευρωπαίους εκπροσώπους του κλάδου, τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο από την αγορά, καθώς και θεσμικούς φορείς, δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σε υψηλό επίπεδο, με ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Με τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια τόνους εκπομπών αερίων και απορριμμάτων κάθε χρόνο, που αναλογούν σε περίπου 40 κιλά ανά άτομο, η επένδυση στην Κυκλική Οικονομία μοιάζει πλέον με μονόδρομο, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση την θέτει ως βασική προτεραιότητα όχι μόνο για την περιβαλλοντική πολιτική της, αλλά και συνολικά για τις πολιτικές της τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε αυτό το σκηνικό καλείται να προσαρμοστεί, να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλάδος των ΟΠΥ, καθώς η αειφορία γίνεται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Η «πράσινη» ανάπτυξη του κλάδου των ΟΠΥ, με την επένδυση στην έξυπνη εξόρυξη και διαχείριση, στην ανάπτυξη νέων, αειφόρων προϊόντων και στη συνεργασία με την αγορά αλλά και με την κοινωνία, αναδείχθηκε ως κορυφαία πρόκληση για το μέλλον της βιομηχανίας.

Τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία ΟΠΥ θα απαντήσει στις προκλήσεις του μέλλοντος και ιδιαίτερα στην προσαρμογή στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, περιέγραψαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του κλάδου.

Κοινό συμπέρασμα των βιομηχανικών και θεσμικών εκπροσώπων, ήταν πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αναδειχθούν σε κεντρικό παράγοντα για τη λειτουργία της Κυκλικής Οικονομίας, γι’ αυτό και ενθαρρύνεται από την Ε.Ε. η δημιουργία Cluster στον τομέα της εξόρυξης, που μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, του τεχνολογικού μετασχηματισμού, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και πόρων, αλλά και της πρόσβασης σε νέες επενδύσεις, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Τέλος, κοινό συμπέρασμα όλων των εκπροσώπων του κλάδου ήταν ότι στην επιτυχία του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος της Εκπαίδευσης, είτε αυτή αφορά τους άμεσα εμπλεκόμενους του κλάδου είτε τους φοιτητές, τους επαγγελματίες ή ακόμα και τους καταναλωτές.

Δείτε περισσότερα στο rcgreece.labmet.ntua.gr

Μοιραστείτε το άρθρο

Οδηγός Αγοράς

Πιο πρόσφατα


Εκτύπωση   Email