Προκήρυξη διαγωνισμού για τη φύλαξη του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη φύλαξη του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης

7 Μαΐου 2021

Η HELEXPO προκήρυξε τακτικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης ασφάλειας του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, καθώς και των Εκθέσεων-Εκδηλώσεων που διοργανώνει/συνδιοργανώνει/φιλοξενεί η ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ ή τρίτοι εντός Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2023 με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για άλλο ένα (1) έτος.

Η διάρκεια του έργου είναι δύο (2) έτη, από 01.07.2021 έως 30.06.2023, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για άλλο ένα (1) έτος, από 01.07.2023 έως 30.06.2024.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης είναι €2.993.112,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και η ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, ώρα: 12.00.

Δείτε περισσότερα στο www.helexpo.gr

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Οδηγός Αγοράς

Πιο πρόσφατα


Εκτύπωση   Email