Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκθέσεων χαιρετίζει το σχέδιο για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκθέσεων χαιρετίζει το σχέδιο για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

1 Μαρτίου 2021

Οι κατακερματισμένοι ταξιδιωτικοί κανονισμοί και οι περιορισμοί εντός της ΕΕ και παγκοσμίως παραμένουν σημαντικό εμπόδιο για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων των διεθνών εκθέσεων και των επαγγελματικών εκδηλώσεων. Αντίθετα, η αύξηση και η επιτάχυνση των εμβολιασμών σε συνδυασμό με οικονομικά αποδοτικές, έξυπνες λύσεις ανίχνευσης με γρήγορα τεστ COVID-19, θα προωθήσουν την προστασία της υγείας, ενώ θα επιτρέψουν και τα ταξίδια εντός της Ευρώπης και παγκοσμίως, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάκαμψη.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως, είναι ένα βασικό εργαλείο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ταξιδιωτών, της ελεύθερης κυκλοφορίας και της επανέναρξης της διασύνδεσης των ανθρώπων.

Μια τέτοια εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα ταξιδιών και φιλοξενίας και να περιλαμβάνει συγκεκριμένα τις εμπορικές εκθέσεις και τις επιχειρηματικές εκδηλώσεις, για ασφαλή και απρόσκοπτη εμπειρία, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμο το συντομότερο δυνατό.

Πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα, 1η Μαρτίου 2021, η Ένωση των Ευρωπαίων Εκθετών ζήτησε μια συντονισμένη προσέγγιση για την άρση των περιορισμών στην κίνηση, όπως οι καραντίνες και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και υποστηρίζει σθεναρά την ταχεία ανάπτυξη ενός ψηφιακού πιστοποιητικού υγείας. 

Οι εμπορικές εκθέσεις και οι επιχειρηματικές εκδηλώσεις θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη. Η βιομηχανία χρειάζεται έναν σαφή οδικό χάρτη για τον προγραμματισμό και την έγκαιρη προετοιμασία των διεθνών πλατφορμών καινοτομίας.

 

Δείτε περισσότερα στο blog.ufi.org

Εικόνα: Sora Shimazaki, Pexels

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Οδηγός Αγοράς

Πιο πρόσφατα


Εκτύπωση   Email